Cel działania

Obecny system szkolnictwa, a w nim między innymi sposób rozpowszechniania treści edukacyjnych, jest niedoskonały. Głównymi beneficjentami rynku książek szkolnych są duże wydawnictwa. Jednocześnie rodzice i uczniowie mają zdecydowanie zbyt mały wpływ na wybór podręczników i proces edukacji w szkołach.

Chcemy to zmienić, ale żeby to zrobić potrzebujemy społecznego poparcia – dlatego realizujemy projekt „Równość w edukacji”, którego częścią jest kampania „Uwolnij podręcznik”.

Co w tym celu robimy?

  1. Zbieramy głosy poparcia pod postulowanymi standardami po to, by wdrożyć mechanizmy, które wzmocnią polską edukację i uczynią ją bardziej nowoczesną.
  2. Pokazujemy, czym jest otwartość zasobów edukacyjnych i promujemy warte naśladowania praktyki.
  3. Opiniujemy i komentujemy to, co się dzieje na rynku podręczników i pomocy szkolnych.
  4. Współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz równego dostępu do edukacji.
  5. Podczas kampanii parlamentarnej zadamy kandydatom pytania o to, jak chcą się zajmować równym dostępem do edukacji po wyborach. Włączymy w to rodziców poprzez akcję “Rodzicu, zapytaj swojego kandydata”.
  6. Pracujemy nad zieloną księgą otwartej edukacji i propozycjami konkretnych rozwiązań prawnych, które pozwolą nadać otwartości większy priorytet.

Ponieważ edukacja nie jest tylko sprawą polityków, ale także środowisk, które w naturalny sposób mogą popierać nasze postulaty, to zależy nam na zaangażowaniu ekspertów, nauczycieli i rodziców we współtworzenie z państwowymi instytucjami edukacyjnymi polityki publicznej, dotyczącej równego dostępu do edukacji. Uważamy, że niezbędny jest darmowy, regulowany stosownymi przepisami dostęp do wielu otwartych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów wszystkich klas. Potrzebne są systemowe rozwiązania, dające większy wybór nauczycielom i dostosowane do różnorodnych potrzeb uczniów. Właśnie potrzeba znalezienia takiego rozwiązania stoi u podstaw projektu „Równość w edukacji”, który Centrum Cyfrowe prowadzi we współpracy z norweskim partnerem National Digital Learning Arena.

Projekt „Równość w edukacji” realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner