Tydzień Otwartej Edukacji 2015

Tydzień otwartej edukacji

 

Tydzień Otwartej Edukacji (9-13 marca 2015 r.) to wyjątkowe wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, które gromadzi nauczycieli, uczniów i entuzjastów z całego świata, aby podczas kilku dni dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w uczeniu przy pomocy otwartych zasobów. Podczas tegorocznego Tygodnia Otwartej Edukacji także i my chcielibyśmy się włączyć w akcję promocji otwartych zasobów. Proponujemy zatem nauczycielom, nauczycielkom, bibliotekarzom i bibliotekarkom oraz aktywistom i aktywistkom w całej Polsce realizację OTWARTYCH LEKCJI.

Czym są otwarte lekcje?

Otwarte Lekcje to krótkie warsztaty przygotowane przez Centrum Cyfrowe i Stowarzyszenie Otwarte! we współpracy z nauczycielami i ekspertami edukacyjnymi. Jednego dnia, w trakcie Tygodnia Otwartej Edukacji, zaprosimy wszystkich chętnych edukatorów do przeprowadzenia warsztatu nt otwartości dla swoich kolegów i koleżanek w jednej szkole, bibliotece, domu kultury lub innym miejscu, w którym tworzy się i wykorzystuje zasoby edukacyjne.

Celem tego warsztatu jest przede wszystkim zapoznanie danej grupy z ideą otwartości w edukacji i prezentacja prostych, ale wymiernych korzyści, które wiążą się z wyborem modelu otwartościowego. Nie chcemy zagłębiać się na tym etapie w szczegóły dotyczące prawnych aspektów wolnych licencji i otwartych materiałów, nie chcemy też prezentować uczestnikom szerokiego spektrum licencjonowania własnych materiałów. Zakładamy, że udział w warsztatach będą brali nauczyciele, którzy mają bardzo niewielką wiedzę o otwartych materiałach edukacyjnych i nie dostrzegają jeszcze korzyści płynących z ich używania w swojej pracy.

Warsztat ten składa się z kilku modułów, które można dobierać i ustawiać w zależności od potrzeb i charakteru grupy. Moduły te to m.in.: idea otwartości, przegląd linków do repozytoriów z poszczególnych przedmiotów, wyszukiwanie zasobów (dwie wersje ćwiczenia), oraz najczęściej zadawane pytania. Jeśli prowadzący będzie miał, na przykład, do dyspozycji salę z kilkoma komputerami, to wybierze rozszerzoną wersję ćwiczenia z wyszukiwaniem zasobów, jeśli w jego grupie będą nauczyciele jednego tylko przedmiotu – wybierze mniej obszerną listę linków do omówienia, a jeśli będzie miał do czynienia z grupą bardziej zaawansowaną (diagnoza na podstawie ankiety przeprowadzonej przed warsztatem) – włączy moduł dotyczący tworzenia własnych materiałów. Warsztat zawiera także instrukcję dla prowadzącego tak, aby mógł się on jak najlepiej przygotować nawet jeśli nie czuje się ekspertem w kwestiach otwartej edukacji.

Dołącz do nas – przeprowadź otwartą lekcję

Do przeprowadzenia Otwartych Lekcji wystarczy scenariusz, który można pobrać tu>>. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się już teraz!

Będziemy promować Otwarte Lekcje w mediach, będziemy o nich pisać na blogu, chcielibyśmy także pokazać potencjał polskich przestrzeni edukacyjnych do pracowania z otwartymi zasobami na arenie międzynarodowej. Mamy nadzieję podzielić się Państwa doświadczeniem z jak najszerszym gronem nauczycieli i entuzjastów edukacji.

Zgłoszenia do przeprowadzenia Otwartych Lekcji przyjmujemy drogą mailową na adres: astokowska@centrumcyfrowe.pl.

Partnerami Tygodnia Otwartej Edukacji są: Koalicja Otwartej Edukacji, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Stowarzyszenie Otwarte!, Creative Commons, Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Strona główna akcji: www.openeducationweek.org

Pliki do pobrania: