Historia kampanii

Prace nad kampanią społeczną „Uwolnij podręcznik” zaczęliśmy w 2012 roku.

historia

Przygotowując się do kampanii „Uwolnij podręcznik” przeprowadziliśmy badania wśród trzech grup potencjalnie zainteresowanych wprowadzeniem otwartych cyfrowych podręczników: rodziców dzieci w wieku szkolnym, studentów oraz nauczycieli szkolnych i akademickich. Badanie były niezbędne, żeby zrozumieć, czy osoby korzystające z podręczników papierowych wyrażają potrzebę wprowadzenia otwartych podręczników cyfrowych.

Okazało się, że przedstawiciele wszystkich grup uwzględnionych w badaniu wyrazili gotowość do zmiany papierowych podręczników na elektroniczne. I chociaż nie wyobrażają sobie świata bez papierowych książek i gazet, większość z nich uważa, że w przypadku edukacji zmiana ta jest bardzo potrzebna.

Pierwsza odsłona kampanii „Uwolnij podręcznik” miała swoją inaugurację 8 września 2013 r. podczas edukacyjnego pikniku rodzinnego w ogrodzie na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali rodzice i opiekunowie z dziećmi, nauczyciele i wszyscy ci, którzy są zainteresowani tematem poprawy polskiego systemu edukacji. Piknik zgromadził pond 700 osób, które miały okazję porozmawiać  na  temat  cyfrowych podręczników z Rafałem Królikowskim, który jako ambasador wspierał Centrum Cyfrowe Projekt: Polska w  rozpowszechnianiu idei wolnego, otwartego i darmowego dostępu do zasobów edukacyjnych.  Chciałbym, żeby moi synowie – tłumaczył  aktor – wykorzystywali do nauki możliwości, jakie dają nowe technologie. Cyfrowe treści edukacyjne, zwłaszcza te dostępne na wolnych licencjach, mogą być – w przeciwieństwie do podręczników tradycyjnych –  na bieżąco aktualizowane, poprawiane, komentowane przez użytkowników. Poza tym, są w nich odnośniki, linki do innych źródeł informacji, także tych dostępnych w internecie. Takie rozwiązanie wspomaga kreatywność i uczy refleksyjnego poruszania się po współczesnym świecie, w którym informacje i dostęp do wiedzy odgrywają kluczową rolę.

Patronami kampanii w 2013 r. były: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Koalicja Otwartej Edukacji, a partnerem Centrum Edukacji Obywatelskiej. Patronami medialnymi – Clear Channel i Tok FM, a operatorem kampanii Pracownia Miejskich Transformacji Sociopolis. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Open Society Foundations.

W 2014 r. ruszamy z drugą odsłoną kampanii w ramach projektu „Równość w edukacji” realizowanego wspólnie z Digital Learning Arena z Norwegii w ramach programu Obywatele dla Demokracji ze środków EOG. Więcej o projekcie i naszych działaniach w zakładce >>Projekt.