Organizatorzy

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska pracuje na rzecz zmiany społecznej i zwiększenia zaangażowania obywatelskiego wykorzystując potencjał narzędzi cyfrowych oraz modeli współpracy opartych na dzieleniu się zasobami i wiedzą.

cecyf_og

Wspólnym mianownikiem naszych projektów jest otwartość – oznaczająca dostępność zasobów i promowanie modeli współpracy w oparciu o otwarte zasoby. W tym celu jesteśmy partnerem instytucjonalnym projektu Creative Commons Polska.

Prowadzimy nasze projekty w duchu ‘think & do tankowym’ – nie tylko diagnozujemy i opisujemy rzeczywistość społeczną, chcemy również aktywnie wpływać na jej kształt. W tym celu tworzymy w naszym Laboratorium narzędzia programistyczne oraz prowadzimy działania edukacyjne, promujemy rozwiązania prawne oraz angażujemy się w akcje społeczne.

Przeczytaj więcej