Przyszłość oparta na danych

Zawody przyszłości, których jeszcze nie znamy będą wymagać nowych, cyfrowych kompetencji i pracy z danymi.

Nie potrafimy przewidzieć, jakie zawody będą się pojawiały w przyszłości. Jedno jest pewne – rozwój technologiczny powoduje, że zmienia się rynek pracy a kompetencje cyfrowe są i będą niezbędne do tego, żeby sprawnie funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. To argument za tym, żeby wprowadzać edukację cyfrową już dla najmłodszych dzieci a później konsekwentnie korzystać z możliwości, jakie dają nowe technologie na wszystkich szczeblach edukacji.

Uczniowie, którzy w trakcie formalnego procesu edukacji będą oswajani z cyfrowymi narzędziami, będą na pewno lepiej rozumieli potrzeby swojego społeczeństwa. Umiejętności cyfrowe, sprzyjające kreatywności, dadzą uczniom również narzędzia, dzięki którym będą mogli zawody przyszłości wymyślać.