Włącz edukację przyszłości

Podręczniki dostępne na otwartych licencjach to kolejny krok przygotowujący do życia w nowoczesnym społeczeństwie.

Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci nadążały za zmianami współczesności, powinniśmy je do tego dobrze przygotować. Uczniowie – korzystając jedynie z tradycyjnych podręczników w ramach obecnego systemu szkolnictwa – nie poznają możliwości edukacyjnych nowoczesnych technologii. W rezultacie Internet nie kojarzy im się z poszerzaniem wiedzy, rozwijaniem swoich zainteresowań, ale często z pozbawioną celu aktywnością. Zmieńmy to i pokażmy, że edukacja może być ciekawa i nowoczesna!

Wprowadzenie otwartych licencji, dla wszystkich treści edukacyjnych, sprawi, że nauczyciele i uczniowie bez obaw będą mogli korzystać z zasobów edukacyjnych; będą też mogli je przerabiać i dostosowywać do swoich potrzeb.